fbpx За нас - Кашон от harmonica

Този уеб сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете, можете да научите повече тук. Разбрах

Ние сме Кашон. Кашон от harmonica.

Това, което бихме могли да направим за Вас е много просто - можем лесно и бързо (до 24 часа) да доставим вкусните храни на harmonica до офис, дом, каравана или където и да сте. Даваме супер отстъпки за всички поръчки и всеки месец имаме специални предложения. 

Защо го правим?

Защото ни е грижа. Искаме да Ви подкрепим в стремежа Ви да живеете по-добре и да се храните с качествена храна. Храните на harmonica са създадени с внимание към качеството на суровините, а свидетелство за това е вкусът. За вкуса не можем да Ви разкажем, трябва да опитате сами. Това, за което можем да Ви разкажем е как създаваме продуктите. Създаваме ги с грижа за здравето на хората, животните и планетата. Не използваме синтетични препарати, които вредят на живите организми и замърсяват почвата, водата и въздуха. С работата ни се стремим да намираме най-добрите решения на екологични проблеми и да предлагаме храна без компромис с качеството. 

  • Имаме и специално предложение. Регистрирайте се и ще получите:
  •  - до 15% персонална отстъпка от всички продукти,
  •  - специални оферти всеки месец с още по-големи отстъпки,
  •  - доставка за София в същия ден ако поръчате до 10 ч. сутринта,
  •  - ненадминато качество.

 

За нас е радост, че можем да правим това, което правим и че все повече хора ни се доверяват.

Очакваме ви!

 

ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ “Taste of Home”

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

1.1. Промоционалната кампания „Taste of home“ (наричана по-долу за краткост „Кампанията/Промоционалната кампания”) се организира от „БИО БЪЛГАРИЯ" ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131093046, със седалище и адрес на управление р. София, п.к. 1618
р-н Витоша, бул. Никола Петков № 55  („Организатор”).
1.2. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Промоционалната кампания, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.

1.3. Промоционалната кампания се провежда съгласно условията на настоящите Правила („Общи условия“).

2. ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ
            ​
2.1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоционалната кампания.
2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще бъдат публикувани на www.kashonharmonica.bg за целия период на Промоционалната кампания.

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след публикуване на сайта www.kashonharmonica.bg.
2.4. В случай че участник не е съгласен с Правилата, участникът следва да преустанови участието си в Промоционалната кампания. Преустановяването участието в Промоционалната кампания се извършва с изрично писмено заявление, отправено до Организатора на следния електронен адрес: iordan@harmonica.bg

3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
            ​
3.1. Промоционалната великденска кампания се провежда в периода от 00:00 ч. на 26.03.2021 г. до 23:59 ч. на 22.04.2021 г., вкл. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Промоционалната кампания или да прекратява предсрочно провеждането на Промоционалната кампания чрез изменение на настоящите Правила.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоционалната кампания участва всяко физическо лице, което участва в Промоционалната кампания съгласно механизма за участие в Промоционалната кампания и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. Право на участие в Промоционалната игра има всяко физическо лице, което е притежател на валидна карта  Mastercard - кредитна или дебитна, с или без безконтактна функционалност, издадена от банка или финансова институция, находящи се на територията на Република България.Участието в промоционалната кампания е обвързано с осъществяване на покупка в уебсайта www.kashonharmonica.bg
4.5. Служителите на Организатора, негови дъщерни дружества, филиали, участващи в организирането и провеждането на Промоционалната кампания, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Промоционалната кампания.
4.6. Организаторът има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Промоционалната кампания, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоционалната кампания.

5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
            ​
5.1. В играта участва всеки притежател на карта Mastercard, който е направил покупка в уебсайта www.kashonharmonica.bg, използвайки карта Mastercard  като платежно средство посредством функционалността на уебсайта и е извършил покупка с нея от www.kashonharmonica.bg  през периода на кампанията;
5.2. При покупка на кашон Mastercard  от уебсайта www.kashonharmonica.bg с Mastercard получавате продуктите, включени в нея, на цена с 5 % по-ниска от обичайната за съответните продукти, закупени поотделно. За избягване на съмнение посочената цена на кашон Mastercard в уебсайта www.kashonharmonica.bg е с включената отстъпка в размер на 5%.
5.2. Всеки, закупил кашона на Mastercard  със своята Mastercard, или закупил какъвто и да е продукт от Кашон, заплатен с Mastercard, участва в томбола. Наградата е 2 бр. безплатни Кашони Mastercard.
5.3. Наградата се тегли чрез жребий до 5 работни дни след изтичане на периода за участие.
5.4. Изтегленият победител следва да изпрати един безплатен кашон Mastercard, част от Наградата, на свой близък в Европейския съюз (ЕС), като разходът по доставката е за сметка на Mastercard. За избягване на всякакво съмнение победителят няма право да посочи адрес на получател на Наградата на територията на България, нито на територия на държава, която не е членка на Европейския съюз.

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ТЕГЛЕНЕ.

6.1. Наградите в Промоционалната кампания са общо 5 на брой.
6.2 Всяка награда представлява 2 броя безплатни кашони Mastercard, един от които следва да бъде изпратен до близък на победителя на територията на Европейския съюз, с изключение на България, съгласно чл. 5.4..
6.3. Всеки безплатен кашон съдържа:

    1. Родопска подправка – 30гр
    2. Хармоника  Био пюре от коприва – 540гр
    3. Хармоника Песто от див чесън -190гр
    4. Козунак
    5. Rosey's mark Сладко от рози и малини – 290гр
    6. Лютеница Хаджиеви – 290гр
    7. Малиново вино - Вино Малина и Мерло Трастена 750 ml

6.4. Печелившите участници ще бъдат избрани на случаен принцип пред нотариус в периода от 22.04.2021 г. до 25.04.2021 г.
6.5. Печелившите се теглят от Организатора посредством специализиран софтуер в присъствието на нотариус.
6.6. Организаторът тегли 5 (петима) печеливши участника и 5 (пет) резерви.
6.7. В срок до 10 работни дни от изтегляне на печелившите участници Организаторът се свързва с всеки печеливш участник посредством 2 броя телефонни обаждания, които трябва да са направени в 2 различни дни. Във всички случаи Организаторът изчаква изтичането на 10 работни дни, в които печелившият участник може да се свърже с Организатора. Ако Организаторът не успее да се свърже с печелившия участник, печелившият участник не се свърже с Организатора в посочения 10-дневен срок, изрично откаже да получи наградата си или не посочи необходимите данни за доставка на наградата (свой адрес и адрес на негов близък на територията на ЕС, с изкл. на България), участникът губи правото си да получи награда, като възможността за получаване на награда се предоставя на един от допълнително изтеглените резервни участници.
6.8. Наградата се предоставя след като печелившият участник потвърди номера на картата, от която е извършено плащането, даващо право на участника за участие в играта.
6.9. Наградата се изпраща от Организатора по куриер на предоставени от печелившия участник данни за доставка за сметка на Организатора. Данните за доставка следва да бъдат изпратени на следния ел. адрес на Организатора: iordan@harmonica.bg
6.10. Участникът следва да потвърди номера на картата си и да изпрати данните за получаване на наградата (три имена, адрес, телефон и др., посочени от Организатора) от него и от неговия близък на територията на Европейския съюз, с изкл. на България, чрез куриер в 10-дневения срок по т. 6.7. В противен случай губи правото си да получи наградата.
6.11. Организаторът изпраща наградата в 3 дневен срок от деня, в който е получил данни за изпращане на наградата чрез куриерска услуга на компания по избор на Организатора.

7. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

7.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
7.2. В Промоционалната кампания се предоставят предметни награди на стойност под 100,00 лева с ДДС.

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
            ​
8.1. Mastercard няма достъп до и не получава лични данни на Участници в Кампанията по повод осъществяване на същата. Личните данни, които участникът предоставя, осъществявайки регистрация и покупки на www.kashonharmonica.bg се съхраняват и използват съгласно правилата на Организатора, публикувани на www.kashonharmonica.bg

9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ

9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоционалната кампания по всяко време, без значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1. Организаторът и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.
10.2. Организаторът и Mastercard не се задължават да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
10.3. Организаторът и Mastercard не носят отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Кампанията, в случай че не са по вина на Организатора.
10.4. Организаторът и Mastercard не носят отговорност и няма да дължат каквото и да е обезщетение при неправомерно използване на лични данни при участие в Кампанията.
10.5. Кампанията не предполага начисляване на допълнителни такси, комисиони и др. подобни за Участника. Организаторът и Mastercard  не носят отговорност за начислени такси и комисиони за използване на банковите карти Mastercard  от съответната банкова или финансова институция, картоиздател на съответната карта Mastercard .  
10.6. Mastercard не носи отговорност за предлаганите на интернет страницата www.kashonharmonika.bg стоки и услуги, включително за тяхното качество, нито за осъществяване на покупките на посочената страница, за техническата изправност на електронния магазин www.kashonharmonika.bg или възможността за реализиране на онлайн плащания с кредитни или дебитни карти Mastercard. Посещението на интернет страницата www.kashonharmonika.bg, осъществяване на онлайн покупки на посочената страница, процедурите по рекламация и др. подобни се регламентират от Организатора и са публикувани на www.kashonhamonika.bg.
10.7. Mastercard не носи отговорност за действия или бездействия на трети лица във връзка с Играта, включително за забавена доставка или доставка на наградата в увредено състояние.
 
11. СПОРОВЕ

11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Промоционалната кампания, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на Република България.
11.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Промоционалната кампания, които възникват по време на Играта могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от крайната дата Промоционалната кампания. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.
11.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и наградени в Промоционалната кампания и решенията на Организатора са окончателни по отношение на всички въпроси, свързани с Промоционалната кампания.

Контакти с Организатора:
iordan@harmonica.bg
Desislava_arnaudova@mccann.bg

Малко числа

2006
годината на първото ни кисело мляко
85
продукта с марка harmonica
2000
доставени Кашона
3
различни години, с три различни лютеници

Не е просто доставка на храна.

Супер качествена и вкусна храна от биологично земеделие. За цялото семейство.

Пестиш време и пари. Всеки месец нови промоции и отстъпки.

Пазарувайки помагаш. Всеки месец избираме различна кауза, която да подкрепим заедно.

Ексклузивни предложения и сезонни продукти.

Лесно и удобно седмично пазаруване, еднократно или с абонамент.

Обратно горе